กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

          วันนี้ (วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในช่วงเวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด ๒๕๐ มม. ในช่วงพื้นที่บ้านเมืองน้อยใต้ (ฝั่งทิศตะวันตก) ต.รอบเมือง จึงส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลในเขตพื้นที่ ดังนี้

                 - สถานีหม่อนไหมถึงโรงเรียนบ้านเมืองน้อย (ฝั่งตะวันตก)

          ขณะนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๔๔-๘๑๑-๘๙๐ ต่อ ๑๑ หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน