ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง เรื่อง ระบบปั๊มและมอเตอร์ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำชำรุด(ที่ตั้งชลประทานรถขุด) ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตจ่ายได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง เรื่อง ระบบปั๊มและมอเตอร์ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำชำรุด(ที่ตั้งชลประทานรถขุด) ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตจ่ายได้

20 ธันวาคม 2560


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง เรื่อง ระบบปั๊มและมอเตอร์ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำชำรุด(ที่ตั้งชลประทานรถขุด) ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตจ่ายได้

เนื่องจากสถานนีผลิตน้ำวังชัย-กระนวน กปภ.สาขากระนวน ระบบปั๊มและมอเตอร์ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำชำรุด(ที่ตั้งชลประทานรถขุด) ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตจ่ายได้ จะส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่จ่ายน้ำ

1.วังชัยทั้งหมด

2.บ้านเสี้ยว บ้านโคกกลาง

3.ถนนสายวังชัย-น้ำพอง

ทั้งซ้าย/ขวา ถึงถนนมิตรภาพ

    กปภ.สาขาน้ำพอง ได้ประสานงานกับ กปภ.สาขากระนวน  แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบแก้ไขโดยเร่งด่วน

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน