กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ นายกเมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ นายกเมืองพัทยา

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ นายกเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และพนักงาน โดยมอบกระเช้าปีใหม่ และของที่ระลึก กปภ. เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และ พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ซึ่งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค รวมถึงความร่วมมือในอนาคต เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน