กปภ.ข.10 มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

กปภ.ข.10 มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย หมอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์พร้อมทีมงานเข้าเยี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2561 พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าพบปลัดจังหวัดนครสวรรค์โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกนายสถานีวิทยุท้องถิ่นคลื่นความถี่ 92.25 Mhz. เฮลท์เรดิโอ สถานีวิทยุท้องถิ่นที่มีคลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ จ.นครสรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งราชการและท้องถิ่น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน