การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

          (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)  การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม นำโดย นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายศุภชัย มหาจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยงานจัดเก็บรายได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณค่าน้ำประปาประเภทต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถอธิบายค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำรับทราบและเข้าใจ รวมถึงการอธิบายค่าน้ำแพง พร้อมนี้ ผู้จัดการฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดประจำปี ๒๕๖๑ และได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน เรื่องศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอใบรับรองต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน