การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำเพื่อมอบของที่ระลึก “สวัสดีใหม่ ๒๕๖๑” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำเพื่อมอบของที่ระลึก “สวัสดีใหม่ ๒๕๖๑”

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำเพื่อมอบของที่ระลึก “สวัสดีใหม่ ๒๕๖๑”

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นาย ณ เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับ หัวหน้าวิไลลักษณ์ คชะเทศ (หัวหน้างานจัดเก็บรายได้), หัวหน้าประกายทิพย์ ฉายจรุง (หัวหน้างานอำนวยการ), หัวหน้าวัฒนา มังวงศ์ (หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย), หัวหน้าอัครพล ขุนจร (หัวหน้างานผลิต) และพนักงานในสังกัด มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑" ให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

เลื่อนขึ้นข้างบน