การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล และลดปัญหาอัตราน้ำสูญเสียอย่างเร่งด่วน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล และลดปัญหาอัตราน้ำสูญเสียอย่างเร่งด่วน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล และลดปัญหาอัตราน้ำสูญเสียอย่างเร่งด่วน

          วันนี้ (วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ประสบกับปัญหาอัตราน้ำสูญเสียเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการสูบน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาได้น้อยลง สืบเนื่องจากชลประทานได้ทำการลดระดับน้ำลง เพื่อดำเนินการซ่อมประตูระบายน้ำ ซึ่งในปัจจุบันทางชลประทานดำเนินการใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลทำให้บางพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ทาง การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จึงได้นำรถบรรทุกน้ำไปส่งตามบ้านของผู้ใช้น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในวันนี้ (วังอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑) ทางด้านเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้ลงพื้นที่ให้ความร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ช่วยเหลือในการดำเนินการหาท่อแตก-รั่ว เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย หากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผลเป็นประการใด การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

          ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำจัดเตรียมถังสำรองน้ำไว้ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่อไป

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ๐๔๓-๗๑๑-๑๒๖ ต่อ ๑๒ หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน