แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจติดปั๊มPTสายใหม่ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจติดปั๊มPTสายใหม่ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจติดปั๊มPTสายใหม่ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจติดปั๊มPTสายใหม่ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  สาเหตุท่อส่งน้ำรั่ว PEขนาด 400 มม. ทำให้น้ำไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลตั้งแต่แยกหนองเสือสายใหม่ถึงอ.ท่ามะกาทั้งหมดและต.ท่าผา อ.บ้านโป่งทั้งหมดและขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ด้วย  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ กปภ.สาขาท่ามะกาจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด กปภ.สาขาท่ามะกา 034-541043

เลื่อนขึ้นข้างบน