กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561ประจำเดือน มกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561ประจำเดือน มกราคม 2561

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์  จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561ประจำเดือน มกราคม 2561

         วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ นำโดยนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยเป็นการร่วมประชุมช่วงเช้า เพื่อเตรียมแผนดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าการ 5 ข้อ ได้แก่ เร่งรัดทุกโครงการลงทุน, เพิ่มยอดขายน้ำเต็มพิกัด, ขยายพื้นที่จ่ายน้ำ, ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น, เค้นศักยภาพของทีมงาน และพฤติกรรม 11 ประการ นำ กปภ. สู่ HPO พร้อมร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปลูกฝังค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตามระเบียบของ กปภ. เป็นการส่งเสริมความผูกพันอันแน่นแฟ้นขององค์กรสีฟ้า ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมนี้ได้มอบประกาศนียบัตรดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2561 และของรางวัล ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แหล่ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน