การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประชุมหารือโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) - น้ำพอง จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประชุมหารือโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) - น้ำพอง จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประชุมหารือโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) - น้ำพอง จ.ขอนแก่น

          วันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ, นายศรายุทธ แก้วสินธุ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป, นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง และ ว่าที่พันตรีกฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน เข้าร่วมประชุมหารือกับการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) - น้ำพอง (อ.เมืองขอนแก่น - อ.อุบลรัตน์ - อ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อแก้ปัญหากำลังผลิตไม่เพียงพอ และเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน