การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นประเด็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งประธานคณะทำงานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมรายงานถึงความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมยื่นขอใบรับรองฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป นอกจากนี้ ภายในการสนทนาฯ ยังได้ติดตามแผนการดำเนินงานโครงการ WSP เพื่อมุ่งบรรลุผลตามเป้าหมายในปี ๒๕๖๑ ตามที่วางไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน