กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันพุธที่ 10  มกราคม  2561 กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 โหล มอบให้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า  เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน