กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงานที่ห้องประชุม กปภ.สาขาวัฒนานคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงานที่ห้องประชุม กปภ.สาขาวัฒนานคร

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงานที่ห้องประชุม กปภ.สาขาวัฒนานคร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 .กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร หัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงานที่ห้องประชุม กปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปภ. 

เลื่อนขึ้นข้างบน