กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

              วันที่ 10 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายชูชาติ กัทลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมด้วยนายบุญเอก บุญราศรี หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ มอบสมุดปกอ่อนสมุดฉีกและพัดแบบพับสัญลักษณ์กปภ.พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 .บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.00 . เป็นต้นไป

เลื่อนขึ้นข้างบน