กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายพลวัฒน์ พลสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน