การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บริการเคลื่อนที่ด้วยรถ Mobile Service พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บริการเคลื่อนที่ด้วยรถ Mobile Service พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บริการเคลื่อนที่ด้วยรถ Mobile Service พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

<<กปภ.บริการเคลื่อนที่ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน>>

 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บริการเคลื่อนที่ด้วยรถ Mobile Service พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

 

วันนี้ (10 มกราคม 2561) กปภ.สาขาโพนทอง นำโดย นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการ กปภ.สาขาฯ พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์  นำรถ Mobile Service บริการเคลื่อนที่ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ณ ตลาดเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ ทีมงาน กปภ.ได้ให้บริการต่าง ๆ มากมาย อาทิ รับชำระค่าน้ำประปา รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมออกสำรวจและติดตั้งให้ทันทีสำหรับประชาชนผู้ที่พร้อมใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตลอดจนรับแจ้งท่อแตก ท่อรั่ว ทั้งนี้ ได้มอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง 

เลื่อนขึ้นข้างบน