กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ผู้บริหารส่วนราชการท้องถิ่นและสื่อมวลชนท้องถิ่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ผู้บริหารส่วนราชการท้องถิ่นและสื่อมวลชนท้องถิ่น

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ผู้บริหารส่วนราชการท้องถิ่นและสื่อมวลชนท้องถิ่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วย นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และหัวหน้างาน โดยมอบกระเช้าปีใหม่ และของที่ระลึก กปภ. เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่ออวยพรปีใหม่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค รวมถึงความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน