กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบทุนการศึกษาแก่เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบทุนการศึกษาแก่เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบทุนการศึกษาแก่เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท แก่นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อมอบเป็นของรางวัลแก่เยาวชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ อันเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน