กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ.แก่เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ.แก่เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ.แก่เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 กปภ.สาขาตราด นำโดย นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย เพื่อใช้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน