การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขานครพนม เตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขานครพนม เตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขานครพนม เตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน กปภ.สาขานครพนม ซึ่งเป็น กปภ.สาขาที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปีที่ผ่านมา เพื่อกลับมาเตรียมความพร้อมยื่นขอใบรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี ๒๕๖๑ ตามกำหนดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน