กปภ.เขต 1 จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง สายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 1 จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง สายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔

กปภ.เขต 1 จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง สายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔

         เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ เมเจอร์โบว์ ฮิต สาขาชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์ "สายน้ำตะวันออกสัมพันธ์" ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยรางวัลจาก นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วย นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กล่าววัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงานภายนอกและ กปภ.สาขาในสังกัด ที่ทำงานประสานร่วมกับ กปภ.เขต ๑ รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

เลื่อนขึ้นข้างบน