กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านพระเพลิง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านพระเพลิง

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านพระเพลิง

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561ให้กับโรงเรียนบ้านพระเพลิง

วันที่ 12 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายชูชาติ กัทลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว มอบหมายให้นายจำรัส ผลาหาร พนักงานการเงินและบัญชี 5 มอบสมุดปกอ่อนสมุดฉีกและพัดแบบพับสัญลักษณ์กปภ.พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้กับโรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน