กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย ต. แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

เลื่อนขึ้นข้างบน