กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมเปิดตัว 'โครงการประปาเพื่อประชารัฐ' มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมเปิดตัว 'โครงการประปาเพื่อประชารัฐ' มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2561

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมเปิดตัว 'โครงการประปาเพื่อประชารัฐ' มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2561

      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค โดย กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) จัดกิจกรรมเปิดตัว 'โครงการประปาเพื่อประชารัฐ' มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดโครงการ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดย กปภ.ได้จัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน พร้อมปฏิบัติการจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใชัประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลราชครามต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าว รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ได้ลงพื้นที่ลงตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำเองด้วย

      ทั้งนี้โครงการประปาเพื่อประชารัฐ เป็นโครงการที่ กปภ. จัดขึ้นเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 แก่ประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ของ กปภ.234 สาขาทั่วประเทศ เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่นับวันจะขาดแคลนและเสื่อมสภาพลง

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน