กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุุขวดให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

เลื่อนขึ้นข้างบน