การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ร่วมดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ร่วมดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ร่วมดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ร่วมดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

                               กปภ.สาขาพาน โดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน มอบหมายให้หัวหน้างาน บริการฯ หัวหน้างานผลิต และพนักงาน เข้าร่วมดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ร่วมงาน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ) หมู่ที่6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

เลื่อนขึ้นข้างบน