กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 10/2561

กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 10/2561

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาแม่สายลงพื้นที่เชิงรุกมุ่งมั่นเพื่อปวงชนออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 10/2561 ณ บ้านป่ากว๋าว ม.1 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน และบ้านห้วยไคร้ ม.10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย โดยออกรับคำร้องพร้อมสำรวจประมาณการผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ซ่อมมาตรวัดน้ำและประตูน้ำ ให้คำแนะนำในการตรวจสอบน้ำรั่วภายในบ้าน การใช้น้ำอย่างประหยัดและสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน