กปภ.ข.10 มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนวัดสุบรรณาราม สนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2561" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนวัดสุบรรณาราม สนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2561"

กปภ.ข.10 มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนวัดสุบรรณาราม สนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2561"

    วันที่ 12 มกราคม 2561 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายมอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ มอบอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ สมุดปกอ่อนและสมุดบันทึกขนาดเล็กแก่โรงเรียนวัดสุบรรณาราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสมชาย สมรภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุบรรณารามเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตน รวมทั้งเสริมสร้างให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป   

เลื่อนขึ้นข้างบน