กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

                             เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มอบของขวัญ ตุ๊กตา สมุด พัดและลูกโป่ง แก่เด็กๆ ที่มากับผู้ปกครองและลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย  นอกจากนี้ กปภ.สาขาบ้านบึง ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 480 ขวด ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว และสนับสนุนของขวัญ จำนวน 100 ชิ้น ให้กับสำนักงานชลประทานที่ 9 เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน