คณะ สรส.สาขานครสวรรค์ เข้าพบ ผอ.กปภ.ข.10 เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

คณะ สรส.สาขานครสวรรค์ เข้าพบ ผอ.กปภ.ข.10 เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

คณะ สรส.สาขานครสวรรค์ เข้าพบ ผอ.กปภ.ข.10 เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์ (สรส.นว.) ที่เข้าอวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ในกิจการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน