การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ส่งมอบของขวัญ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ส่งมอบของขวัญ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ส่งมอบของขวัญ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ส่งมอบของขวัญ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ คือ สนับสนุนรถจักรยาน ให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดสตูล , สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล , ชุมชนเอื้ออาทรจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน