กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมร่วมภาคประชาชน เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมร่วมภาคประชาชน เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมร่วมภาคประชาชน เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดยท่านผู้จัดการ พุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ นายประจบ ชาติทอง และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เรื่อง การทำการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข ๑๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔  - บ้านปากน้ำปราณ อำเภปราณบุรี จังหวัดประจวบค่ีรีขันธ์ ที่อาจกระทบกับท่อเมนของ กปภ. รวมถึงร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และเรื่องอื่นๆ ของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.วังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน