การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, นายวินัย ศักดิ์ฐิติพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "Morning Talk สนทนายามเช้า" ประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ในการนี้ มีการมอบนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน เนื้อหาประกอบด้วย การแก้ปัญหาน้ำจ่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่รับน้ำ กปภ.สาขาปากท่อ, ความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP), กระตุ้นการสอนงานพนักงานในสายงานเดียวกัน, ความคืบหน้าการติดตั้งโมบายแพลน ณ วัดเกตการามและโครงการเสริมแรงดันในพื้นที่ อ.บางคนที, การให้รางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่ร่วมกิจกรรมกีฬา กปภ.ข.3 คนละ 1,000 บาท พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานเห็นความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" รวม 11 ประการ และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน