กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันออกบูทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดกิจกรรมตอบคำถาม จับฉลากของรางวัล และบริการไอติมหลอดแก่เยาวชนที่มาร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมสนุกสนานและแสดงออกในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำ การรู้จักคุณค่าของน้ำ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ความมีวินัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน