กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนมกราคม 2561

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึง คะแนนประเมินผลของปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กองบริหารทั่วไปแล้ว โดยขอให้พนักงานทุกคนนำเอกสารการประมวลผลเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มการประเมินผลของแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมพร้อม หากมีหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบและการกำหนดตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2561 ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.ด้วย และได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ได้แก่ นางสาววันใหม่ สุนทรพันทวี นักบัญชี 7 งานบัญชีเจ้าหนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน