กปภ.ข.10 ส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

กปภ.ข.10 ส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

    เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ทุกคน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ณ ลานหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลโรคตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านกิจกรรมรำวงย้อนยุคประกอบเพลงจังหวะสนุกสนาน สร้างความผ่อนคลายและเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ร่างกายพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน