กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ”

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ”

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี โดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมในโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำเพื่อสอบถามปัญหาการใช้น้ำและความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ ของ กปภ. ณ ชุมชนตลาดเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

    การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ"ประปาเพื่อประชารัฐ"ของ กปภ.สาขาอุทัยธานีในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำประปา โดยเข้าพบปะเยี่ยมเยียนตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมทั้งสำนักงาน เพื่อสอบถามปัญหาการใช้น้ำประปา และเข้าตรวจสอบระบบประปาแล้วทำการซ่อมแซมแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตลอดเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน