กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ปฏิบัติการแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ปฏิบัติการแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ปฏิบัติการแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำปี ๒๕๖๑

                  คืนวันพุธที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด นำโดยนายนิคม  พงศ์สุวรรณ  ผู้จัดการ มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ปฏิบัติภารกิจตามแผนลดน้ำสูญเสีย โดยเดินเท้าสำรวจหาจุดท่อแตกรั่ว ตามแนวเส้นท่อ (Passive Control) ในพื้นที่การจ่ายน้ำ DMA๑๒ เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพแรงดันน้ำสร้างความพึงพอใจในการบริการผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน