กปภ.สาขาภูเขียว ขานรับนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาภูเขียว ขานรับนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

กปภ.สาขาภูเขียว ขานรับนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว นำโดยนายอดิศร  น้อยผาง พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ขานรับนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑โดยให้ความรู้ด้านวิชาการขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำผิวดิน ด้านการใช้สารเคมีและการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิอีกทั้งได้นำทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บ้านพักข้าราชการครู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน