คณะผู้บริหาร กปภ.ข.10 ฟังรายงานสรุปโครงการศึกษาการกรองน้ำบาดาลด้วยระบบ CHEMILES โดยบริษัทชาวญี่ปุ่น Nagaoka International Corporation (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.10 ฟังรายงานสรุปโครงการศึกษาการกรองน้ำบาดาลด้วยระบบ CHEMILES โดยบริษัทชาวญี่ปุ่น Nagaoka International Corporation

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.10 ฟังรายงานสรุปโครงการศึกษาการกรองน้ำบาดาลด้วยระบบ CHEMILES โดยบริษัทชาวญี่ปุ่น Nagaoka International Corporation

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  ให้การต้อนรับ มร.ยาซูฮิสะ อุเมสึ พร้อมคณะทำงานจาก Nagaoka International Corporation และ MitSui&Co Plant System, Ltd  บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ในโอกาสนำเสนอรายงานผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาการกรองน้ำบาดาลด้วยระบบ CHEMILES ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  การนำเสนอผลโครงการครั้งนี้ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10, ผู้อำนวยการกอง,ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

      สำหรับ โครงการดังกล่าว เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับ 2 บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย  จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงพัฒนาการของ กปภ.ที่ประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ  ด้วยการนำนวัตกรรม  องค์ความรู้ และ เทคโนโลยีทันสมัยจากต่างชาติมาพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาคุณภาพเพื่อประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน