กปภ.สาขาสมเด็จ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมเด็จ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2561

กปภ.สาขาสมเด็จ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2561

                  ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ นำโดย นายประพจน์ โสฬสจินดา ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสมเด็จ เพื่อพบปะสนทนา หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน