การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมพิธีลงนามส่งมอบทรัพย์สินการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมพิธีลงนามส่งมอบทรัพย์สินการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมพิธีลงนามส่งมอบทรัพย์สินการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเบญจพร ชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนายอดิศร น้อยผาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีลงนามส่งมอบทรัพย์สินการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กับการประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน