กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5–9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นสถานที่จัดงาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน