การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุม ณ สิ้นไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุม ณ สิ้นไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุม ณ สิ้นไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ทั้ง ๒๒ สาขา และนักบริหาร ๙ ให้การต้อนรับ นางสาวทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) เข้าร่วมประชุม ณ สิ้นไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ โดยช่วงต้นของการประชุมได้มีพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ กปภ.สาขา ที่ได้ร่วมมือดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ครบถ้วนตามกำหนด, กปภ.สาขาที่มีพัฒนาการด้าน WSP ดีเด่น  และผลการดำเนินงานด้าน WSP ดีเด่น จากนั้น ภายในการประชุมได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ของสายงาน รปก.๒  พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ รวมถึงการติดตามงบภัยแล้งปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งการควบคุม และบริหารจัดการน้ำสูญเสีย นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสียง และควบคุมภายในอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน