กปภ.สาขาตราดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลต.หนองเสม็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลต.หนองเสม็ด

กปภ.สาขาตราดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลต.หนองเสม็ด

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด โดย นายปราโมทย์ ฉันทะ มอบหมายให้ นายชาลี มีสังข์ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นกับเทศบาลตำบลหนองเสม็ดเรื่องการขยายพื้นที่จ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถามตอบข้อสงสัยต่างๆในการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.ด้วย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.4 .หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน