กปภ.เขต ๑ ร่วมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งกินลม ชมสะพาน เลียบทะเลชลบุรี” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต ๑ ร่วมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งกินลม ชมสะพาน เลียบทะเลชลบุรี”

กปภ.เขต ๑ ร่วมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งกินลม ชมสะพาน เลียบทะเลชลบุรี”

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ พร้อมพนักงานในสังกัด ได้ร่วมวิ่งในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "วิ่งกินลม ชมสะพาน เลียบทะเลชลบุรี" ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (สวนตำหนักน้ำ) จ.ชลบุรี ซึ่ง กปภ.เขต ๑ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารประโยชน์ทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทการวิ่งเป็น ๒ ประเภท คือ มินิมาราธอน รวมระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และฟันรัน รวมระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร

เลื่อนขึ้นข้างบน