กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองหลวงพ่อขาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองหลวงพ่อขาว

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองหลวงพ่อขาว

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา มอบหมายให้ นายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างาน 7 งานผลิต และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองหลวงพ่อขาว ณ วัดนครธรรม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน