กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน

                        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน" ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี   

                        นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook และ Line ในการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ของ กปภ.สาขาบ้านบึง การชำระค่าน้ำต่างสาขา การขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ พร้อมแจกแผ่นพับ และมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน