กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 2/2561

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 2/2561

                    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)" ณ บริเวณตลาดหัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ และรับฟังปัญหาด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดภายในบ้าน ฟรีค่าแรงและอุปกรณ์ประปา ทำการล้างหน้ามาตร ระบายตะกอนหัวดับเพลิง สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน