กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561

กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายยุทธนา ศรประสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา มอบหมายให้นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางรัตนาภรณ์ กลิ่นฟุ้ง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 ให้คำแนะนำและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.เขาคันทรง เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ของสถานีผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบต.เขาคันทรง

เลื่อนขึ้นข้างบน